Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

Začátek procesu 29.04.2015
Poslední změna 10.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Energetický regulační úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Na základě zmocnění podle § 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona, je Úřad povinen stanovit prováděcím právním předpisem způsob regulace a postupy pro regulaci cen v energetických odvětvích.

Návrhem vyhlášky Úřad vyčleňuje také celou část týkající se způsobu regulace a postupu tvorby cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství odvětví do samostatné vyhlášky, a nastavuje tak regulační rámec pro regulaci cen za činnosti operátora trhu pro nové regulační období, které je definováno jako období tří po sobě následujících regulovaných roků, a to od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018.

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství je prováděcím právním předpisem energetického zákona, jehož novela je v současné době v procesu schvalování a existuje reálné riziko, že tato vyhláška bude muset být znovu novelizována ve velmi krátké době tak, aby vyhovovala novému energetickému zákonu.

Historie procesu

Vláda

29.04.2015V připomínkovém řízení 
22.05.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
03.08.2015Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

10.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 196/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

196/2015 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroene..

Návrh provádí předpis(y)

458/2000 Sb.Energetický zákon