Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Začátek procesu 29.04.2015
Poslední změna 10.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Energetický regulační úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu vyhlášky je definovat způsob regulace pro nové následující regulační období, začínající 1. ledna 2016.

Regulační období, pro které jsou navržené postupy uvedené ve vyhlášce, je tříleté. Základní vzorec výpočtu povolených výnosů je rozšířený o parametr faktor trhu, který umožňuje do povolených výnosů zahrnout v průběhu regulačního období mimořádné a jednorázové náklady. Dále je umožněno zohlednit v regulaci nedokončené investice do regulované činnosti, jejichž doba realizace přesáhne dva roky a celková plánovaná hodnota je vyšší než 0,5 mld. Kč. Pro zpřesnění plánování hodnot vstupujících do povolených výnosů ze strany regulovaných subjektů byla zavedena dvojí časová hodnota peněz. Při přeplánování o hodnotu vyšší než 5 % bude jako časová hodnota peněz použita hodnota míry výnosnosti regulační báze aktiv, v ostatních případech hodnota index cen průmyslových výrobců.

Historie procesu

Vláda

29.04.2015V připomínkovém řízení 
22.05.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
03.08.2015Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

10.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 194/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

194/2015 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Návrh provádí předpis(y)

165/2012 Sb.Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
458/2000 Sb.Energetický zákon

Návrh ruší předpis(y)

436/2013 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o ..