Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských...

Předložení návrhu 27.04.2015
Poslední změna 29.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Formálním účelem návrhu vyhlášky je zajistit terminologickou jednotnost úpravy podrobností podmínek poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli se zákonem
o zdravotních službách, zákonem o specifických zdravotních službách a zákonem o zdravotnické záchranné službě.

Jedním z cílů nové koncepce prováděcího právního předpisu je – především s přihlédnutím ke kontrolní, organizační a koncepční úloze Ministerstva obrany v uvedené oblasti – vytvořit právní platformu pro zkvalitňování zdravotních služeb poskytovaných vojenskými poskytovateli, což dosavadní právní úprava neumožňuje.  

Historie procesu

Vláda

27.04.2015V připomínkovém řízení 
20.05.2015Ukončení sběru připomínek 
23.06.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

29.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 156/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

156/2015 Sb.Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání

Návrh ruší předpis(y)

285/1999 Sb.Vyhláška o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních