Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Začátek procesu 30.04.2015
Poslední změna 14.08.2019
Stav návrhu Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu zamítnut
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon přizpůsobuje (novelizuje) zákony v souvislosti s novým zákonem o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Zejména novelizuje zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákon o jednacím řádu Senátu a zákon o Ústavním soudu. Dále provádí terminologické změny řady dalších zákonů.

Historie procesu

Vláda

30.04.2015V připomínkovém řízení 
01.06.2015Ukončení sběru připomínek 
26.10.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

04.11.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.01.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.05.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.05.2016Postoupeno Senátu 
14.08.2019Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu zamítnut 

Návrh mění předpis(y)

236/1995 Sb.Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
239/2000 Sb.Zákon o integrovaném záchranném systému
164/2001 Sb.Lázeňský zákon
85/1996 Sb.Zákon o advokacii
121/2000 Sb.Autorský zákon
241/2000 Sb.Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
449/2001 Sb.Zákon o myslivosti
201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
256/2004 Sb.Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
341/2005 Sb.Zákon o veřejných výzkumných institucích
477/2001 Sb.Zákon o obalech
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
526/1990 Sb.Zákon o cenách
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
139/2006 Sb.Koncesní zákon
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
359/1992 Sb.Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
22/1997 Sb.Zákon o technických požadavcích na výrobky
118/2000 Sb.Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
458/2000 Sb.Energetický zákon
452/2001 Sb.Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení
258/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1..
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
240/2000 Sb.Krizový zákon
231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
361/2003 Sb.Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
99/2004 Sb.Zákon o rybářství
183/2006 Sb.Stavební zákon
182/1993 Sb.Zákon o Ústavním soudu
90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
329/1999 Sb.Zákon o cestovních dokladech
95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
360/1992 Sb.Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a tech..
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
49/1997 Sb.Zákon o civilním letectví
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání
216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře
46/2000 Sb.Tiskový zákon
96/2004 Sb.Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
107/1999 Sb.Zákon o jednacím řádu Senátu
258/2000 Sb.Zákon o ochraně veřejného zdraví
455/1991 Sb.Živnostenský zákon