Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví

Začátek procesu 29.04.2015
Poslední změna 14.10.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Energetický regulační úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu novely vyhlášky o regulačním výkaznictví je zejména sladit vykazovací povinnost jednotlivých subjektů se souvisejícími platnými právními předpisy, a to energetickým zákonem, zákonem o podporovaných zdrojích energie, vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství, vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství a vyhláškou o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Dalším sledovaným záměrem je začlenit do vyhlášky některé výkazy, které již byly v předchozím období regulovanými subjekty vykazovány na základě žádosti Energetického regulačního úřadu o poskytnutí podkladů, a které Energetický regulační úřad potřebuje pro účely regulace v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.

Historie procesu

Vláda

29.04.2015V připomínkovém řízení 
22.05.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
01.10.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

14.10.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 262/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

262/2015 Sb.Vyhláška o regulačním výkaznictví

Návrh provádí předpis(y)

458/2000 Sb.Energetický zákon

Návrh ruší předpis(y)

59/2012 Sb.Vyhláška o regulačním výkaznictví