Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví typová služební zařazení s rozhodnou dobou

Předložení návrhu 29.04.2015
Poslední změna 26.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem pro zpracování této zcela nové právní úpravy je nutnost stanovit jednotlivá typová služební zařazení a k nim přiřadit určitou rozhodnou dobu. Na základě tohoto vymezení pak bude určována rozhodná doba pro konkrétní služební místa. Pro účely této vyhlášky se typová služební zařazení dělí do čtyř skupin, a to na základní, velitelská, štábní a služební zařazení specialistů. U služebních míst se stanovenou hodností v hodnostním sboru čekatelů a generálů se doba rozhodná nestanovuje.

Jedním z hlavních principů je postup v kariéře na základě stanovené rozhodné doby ve služebním zařazení. Rozhodnou se tato doba nazývá proto, že se vždy nejpozději 4 měsíce před jejím uplynutím rozhoduje, zda bude voják služebně zařazen na služební místo se stanovenou vyšší hodností nebo se mu stanovená rozhodná doba ve stávajícím služebním zařazení prodlouží nebo bude voják služebně zařazen na jiné služební místo se stanovenou stejnou hodností, anebo pokud nedojde k jednomu ze tří shora uvedených opatření, bude voják ze služebního poměru propuštěn.

Rozhodná doba začne plynout všem vojákům od počátku ve stejném okamžiku, a tím okamžikem bude nabytí účinnosti novely zákona o vojácích z povolání. Ve stejné době by měla nabýt účinnosti tato vyhláška.

Historie procesu

Vláda

29.04.2015V připomínkovém řízení 
22.05.2015Ukončení sběru připomínek 
22.06.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

26.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 153/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

153/2015 Sb.Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání