Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Začátek procesu 29.04.2015
Poslední změna 10.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Energetický regulační úřad
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se nahrazuje vyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace a postupech pro regulaci cen v plynárenství, se vydává na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 

Cílem předkládané vyhlášky je vydání aktualizovaných pravidel regulace cen a postupů pro regulaci cen v plynárenství použitelných v letech 2016-2018. Těmito pravidly a postupy bude i nadále stanovena přiměřená úroveň zisku pro regulované společnosti v plynárenství, zajištěna dostatečná kvalita poskytovaných služeb zákazníkům při účelně vynaložených nákladech, podpořeny budoucí investice, zajištěny zdroje pro obnovu sítí s cílem dalšího zvyšování efektivity, ze které budou profitovat také zákazníci.

Historie procesu

Vláda

29.04.2015V připomínkovém řízení 
22.05.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
03.08.2015Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

10.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 195/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

195/2015 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Návrh provádí předpis(y)

458/2000 Sb.Energetický zákon

Návrh ruší předpis(y)

195/2014 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství