Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání

Předložení návrhu 30.04.2015
Poslední změna 17.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona je zpracován na základě požadavku Evropské komise, vzneseného na jednáních delegace České republiky s Komisí na lednovém a únorovém zasedání na Ministerstvu vnitra k implementaci služebního zákona. V něm Komise žádala, aby všechny zprostředkující subjekty pro jednotlivé operační programy (včetně Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest) byly podřízeny služebnímu zákonu anebo obdobné právní úpravě.

Zákon č. 47/2002 Sb., tak působnost CzechInvestu pro poskytování podpory podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie musí zrušit a nově zřizovanou příspěvkovou organizaci stanoví jako  zprostředkujícího subjekt pro poskytování dotací podnikatelům z finančních prostředků Evropské unie OP PIK podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a delegační dohody s ministerstvem. 

Vztah zákona č. 47/2002 Sb., k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě je dán tím, že nově zřizovaná agentura se zakotvuje jako služební úřad s odkazem pod čarou na zákon o státní službě. Nadřízeným služebním úřadem, který bude vydávat rozhodnutí, bude ministerstvo průmyslu a obchodu.

Historie procesu

Vláda

30.04.2015V připomínkovém řízení 
11.05.2015Ukončení sběru připomínek 
24.06.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

10.07.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.09.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.12.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.01.20163. čtení přerušeno nebo odročeno 
11.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.03.2016Postoupeno Senátu 
20.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

26.04.2016Postoupeno prezidentu republiky 
04.05.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

05.05.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

17.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 149/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

149/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona ..

Návrh mění předpis(y)

47/2002 Sb.Zákon o podpoře malého a středního podnikání