Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

Začátek procesu 22.04.2015
Poslední změna 29.04.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona respektuje rámec stanovený věcným záměrem zákona o veřejných zakázkách a konkretizuje práva a povinnosti dotčených subjektů. Návrhem jsou tedy nově upravována zejména pravidla pro zadávání veřejných zakázek a s tím souvisejících povinností dodavatelů, zvláštní důvody pro ukončení smluv na veřejné zakázky, zvláštní podmínky fakturace u smluv na veřejné zakázky a dále pak výkon státní správy v oblasti zadávání veřejných zakázek a informační systém o veřejných zakázkách.

Historie procesu

Vláda

22.04.2015V připomínkovém řízení 
22.05.2015Ukončení sběru připomínek 
05.10.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky

Poslanecká sněmovna

27.10.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.11.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
27.01.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.03.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

10.03.2016Postoupeno Senátu 
06.04.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

19.04.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

21.04.2016Postoupeno prezidentu republiky 
22.04.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

23.04.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

29.04.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 134/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)

Návrh ruší předpis(y)

238/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní sm..
76/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
217/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádí koncesní zákon
30/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zák..
474/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účel..
9/2011 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněný..
447/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účel..
417/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a ..
423/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
276/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účel..
230/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah..
341/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdě..
231/2012 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce
40/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
137/2006 Sb.Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
274/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o veřejných zakázkách
77/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zbož..
139/2006 Sb.Koncesní zákon
328/2006 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely ..
78/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona
392/2010 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí obsahu žádosti o předchozí stanovisko v oblasti veřejných zakázek
179/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a ..
162/2011 Sb.Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
55/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
232/2012 Sb.Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
258/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
133/2012 Sb.Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zad..
386/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účel..

Návrh mění předpis(y)

296/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v..
367/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další ..
303/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
110/2007 Sb.Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením M..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
167/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák..
41/2009 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických os..
73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce ČR
110/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o z..
1/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další ..