Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Předložení návrhu 22.04.2015
Poslední změna 11.05.2015
Stav návrhu Projednávání návrhu ukončeno
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Tento návrh zákona je návrhem právního předpisu provádějícího dílčí změny v některých zákonech, jejichž potřeba je vyvolána přijetím zákona o evidenci tržeb (tzv. doprovodný zákon).

V oblasti daní z příjmů předmětný návrh zákona navrhuje zavést jednorázovou slevu na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které nastanou poplatníkovi v souvislosti s účinností zákona o evidenci tržeb. K druhé významné úpravě dochází v oblasti daně z přidané hodnoty, kdy se navrhuje přeřadit stravovací služby ze základní sazby daně (21 %) do první snížené sazby daně (15 %). V poslední řadě je měněn zákon o správních poplatcích. V souvislosti se zavedením závazného posouzení v oblasti evidence tržeb se navrhuje zpoplatnit toto vydání rozhodnutí o závazném posouzení částkou 1 000 Kč namísto standardních 10 000 Kč.

Historie procesu

Vláda

22.04.2015V připomínkovém řízení 
29.04.2015Ukončení sběru připomínek 
11.05.2015Projednávání ukončeno 

Návrh mění předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích