Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o obsahu, rozsahu, způsobu provedení a dalších náležitostech úřednické zkoušky

Předložení návrhu 24.04.2015
Poslední změna 01.07.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dne 1. ledna 2015 nabyl plné účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. Tím vstoupila v účinnost také ustanovení § 35 až 41 upravující institut úřednické zkoušky. Na základě § 41 zákona o státní službě je Ministerstvo vnitra zmocněno stanovit vyhláškou obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a hodnocení.

Návrh vyhlášky zajistí, že úřednickou zkouškou budou v souladu s požadavky zákona o státní službě u každého státního zaměstnance náležitě ověřeny potřebné znalosti organizace a činnosti veřejné správy, práv, povinností a pravidel etiky státního zaměstnance, právních předpisů obecně dopadajících na činnost státní správy a práva Evropské unie a vědomosti a schopnosti pro další výkon státní služby státního zaměstnance v oboru státní služby, k jehož výkonu byl na služební místo zařazen nebo jmenován.

Historie procesu

Vláda

24.04.2015V připomínkovém řízení 
11.05.2015Ukončení sběru připomínek 
26.06.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

01.07.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 162/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

162/2015 Sb.Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

Návrh provádí předpis(y)

234/2014 Sb.Zákon o státní službě