Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Předložení návrhu 23.04.2015
Poslední změna 20.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízením vlády obsahuje popis a obsah jednotlivých postupů posuzování shody pyrotechnických výrobků se základními bezpečnostními požadavky, včetně rozsahu a popisu dokumentace, která má být uchovávána u jednotlivých postupů posuzování shody a postup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých postupů posuzování shody, dále popis a náležitosti certifikátu EU přezkoušení typu a osvědčení o posouzení shody a vzor EU prohlášení o shodě.

Historie procesu

Vláda

23.04.2015V připomínkovém řízení 
18.05.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext
10.08.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

20.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 208/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

208/2015 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Návrh provádí předpis(y)

206/2015 Sb.Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnic..