Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Předložení návrhu 22.04.2015
Poslední změna 19.09.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Obecně lze shrnout, že novela by měla přinést spíše dílčí změny, převážně legislativně-technického charakteru.

Navrhovaná právní úprava má za cíl např.: reagovat na rekodifikaci soukromého práva a terminologicky přizpůsobit zákon o ochraně hospodářské soutěže nové právní úpravě, zejména novému občanskému zákoníku; přeformulovat některá ustanovení tak, aby byla srozumitelnější a přesněji reflektovala požadavky praxe; upravit a aktualizovat odkazy v poznámkách pod čarou; zakotvit v rámci zjednodušeného řízení o povolení spojení soutěžitelů možnost Úřadu vyžádat si po účastnících řízení další důkazy atd.

Historie procesu

Vláda

22.04.2015V připomínkovém řízení 
22.05.2015Ukončení sběru připomínek 
07.12.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

26.01.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.03.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
24.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.07.2016Postoupeno Senátu 
24.08.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.08.2016Postoupeno prezidentu republiky 
06.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

13.09.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

19.09.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 293/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

293/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákon..

Návrh mění předpis(y)

143/2001 Sb.Zákon o ochraně hospodářské soutěže
135/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek