Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a některé další zákony

Předložení návrhu 29.05.2014
Poslední změna 08.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem je zrychlení procesu nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem státu a zefektivnění využívání těch nemovitostí, které organizačním složkám státu a státním organizacím k plnění jejich úkolů slouží, a to zejména cestou postupného soustředění vybraného majetku státu u jedné specializované organizační složky státu. Současně má být dosavadní zákon o majetku státu v nezbytném rozsahu přizpůsoben podmínkám nového občanského zákoníku.

Historie procesu

Vláda

29.05.2014V připomínkovém řízení 
26.06.2014Ukončení sběru připomínek 
15.04.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

15.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
19.05.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
09.10.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
06.11.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.11.2015Postoupeno Senátu 
10.12.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

19.01.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

20.01.2016Postoupeno prezidentu republiky 
29.01.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

02.02.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

08.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 51/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

51/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právníc..

Návrh mění předpis(y)

97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
153/1994 Sb.Zákon o zpravodajských službách České republiky
26/2000 Sb.Zákon o veřejných dražbách
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
238/2000 Sb.Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR