Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o službě vojáků v záloze

Začátek procesu 02.07.2014
Poslední změna 05.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Účelem právní úpravy je vytvořit zákonný rámec pro průběh vojenské činné služby. Je třeba zavést a upravit v zákoně příslušné nové instituty a upravit ty stávající instituty, které s touto službou přímo souvisejí.

Zákon bude tudíž v návaznosti na novelizovaný branný zákon upravovat průběh služby vojáků.

Historie procesu

Vláda

02.07.2014V připomínkovém řízení 
30.07.2014Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice

Poslanecká sněmovna

13.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.07.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
24.11.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.12.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

21.12.2015Postoupeno Senátu 
13.01.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.01.2016Postoupeno prezidentu republiky 
28.01.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

02.02.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

05.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 45/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

45/2016 Sb.Zákon o službě vojáků v záloze

Návrh ruší předpis(y)

220/1999 Sb.Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení vojáků v záloze
271/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k..
272/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v zákla..
39/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení

Návrh mění předpis(y)

128/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úř..
305/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ..
413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostn..
306/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, z..
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)