Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Předložení návrhu 19.08.2014
Poslední změna 07.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vychází z analýzy právního a skutkového stavu, jejímž výsledkem je potřeba nově upravit postavení a organizaci Hasičského záchranného sboru České republiky v návaznosti na změny, které v období od nabytí účinnosti dosavadní právní úpravy nastaly v oblasti právní i věcné. Lze tedy konstatovat, že současné právní zakotvení postavení a působnosti hasičského záchranného sboru v zákoně č. 238/2000 Sb., představuje „roztříštěnou“ právní úpravu.

Za zásadní problém, který nová právní úprava řeší, lze označit zejména problematiku práce s informacemi. Přehlížet však nelze ani celou řadu dílčích problémů, například vytvoření právního základu pro plnění mimořádných úkolů, kdy není v daný okamžik k dispozici jiný vhodný plnitel.

Historie procesu

Vláda

19.08.2014V připomínkovém řízení 
16.09.2014Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

14.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
15.09.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.10.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

19.10.2015Postoupeno Senátu 
11.11.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.11.2015Postoupeno prezidentu republiky 
24.11.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

26.11.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

07.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 320/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

320/2015 Sb.Zákon o hasičském záchranném sboru

Návrh ruší předpis(y)

238/2000 Sb.Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR
97/2008 Sb.Vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
260/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně ..
263/2013 Sb.Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu
349/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasič..
91/2010 Sb.Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Návrh mění předpis(y)

133/1985 Sb.Zákon o požární ochraně
61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
240/2000 Sb.Krizový zákon
362/2003 Sb.Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních s..
585/2004 Sb.Branný zákon
586/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zaj..
413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostn..
189/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
264/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
160/2013 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem v..
64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel