Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Předložení návrhu 15.04.2015
Poslední změna 14.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná novela včleňuje do soustavy oborů vzdělání stanovené nařízením vlády č. 211/2010 Sb. nový obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium patřící do skupiny oborů vzdělání 79 Obecná příprava. Obor vzdělání Dvojjazyčné gymnázium se šestiletým vzdělávacím cyklem tak doplňuje stávající 4leté, 6leté a 8leté gymnaziální obory vzdělání.

Hlavním účelem navrhované změny je, aby výuka v dvojjazyčných třídách gymnázií po dvou desetiletích fungování formou postupně vyhlašovaných a časově omezených experimentálních (pokusných) ověřování získala standardní postavení oboru vzdělání středního vzdělávání.

Nejdůležitější odlišností oboru vzdělání Dvojjazyčné gymnázium od jiných oborů vzdělání je zakotvení povinnosti dvou vyučovacích jazyků přímo v Rámcovém vzdělávacím programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG).

Historie procesu

Vláda

15.04.2015V připomínkovém řízení 
07.05.2015Ukončení sběru připomínek 
01.07.2015Projednáno vládou, schválenotext
29.07.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

14.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 197/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

197/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním..

Návrh mění předpis(y)

211/2010 Sb.Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání