Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostní (katastrální zákon)

Předložení návrhu 07.10.2014
Poslední změna 06.04.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu je řešení problematiky sporných hranic obcí, jež vznikly nesouladem území obce s katastrálním členěním či absencí vlastního katastrálního území obce (souhrnně též „územní anomálie“) a které v současnosti výrazně komplikují výkon nejen územní samosprávy, ale i státní správy. Platné právní předpisy umožňují tento stav řešit pouze dohodou dotčených obcí. V praxi se však ukazuje, že dosažení takové dohody je reálně nedosažitelné. Cílem návrhu je vytvoření právního nástroje k vyřešení všech identifikovaných územních anomálií, který bude aplikován tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná.

Historie procesu

Vláda

07.10.2014V připomínkovém řízení 
05.11.2014Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

13.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
29.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
02.10.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
21.10.2015Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení 
19.01.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
10.02.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

18.02.2016Postoupeno Senátu 
16.03.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

17.03.2016Postoupeno prezidentu republiky 
22.03.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

30.03.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

06.04.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 106/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

106/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů..

Návrh mění předpis(y)

128/2000 Sb.Zákon o obcích
129/2000 Sb.Zákon o krajích
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
256/2013 Sb.Katastrální zákon