Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, a související zákony

Začátek procesu 02.07.2014
Poslední změna 05.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Za tímto účelem novela využívá existující brannou povinnost, členěnou na povinnost účastnit se odvodního řízení, povinnost vykonávat vojenskou činnou službu a povinnost plnit další povinnosti stanovené branným zákonem, jejímž nositelem je občan starší 18 let. Novela zákona již v době míru aktivuje základní část branné povinnosti, týkající se účasti na odvodním řízení, a to s jediným cílem: vytvořit evidenci vojáků v záloze, ověřit jejich způsobilost k výkonu vojenské činné služby (zdravotní a osobnostní způsobilost) a rámcově zjistit, u kolika účastníků odvodního řízení existuje překážka svědomí nebo náboženského vyznání vůči výkonu mimořádné služby (s výhradou možného odmítnutí mimořádné služby po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu).

Historie procesu

Vláda

02.07.2014V připomínkovém řízení 
30.07.2014Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

13.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.07.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
24.11.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.12.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

21.12.2015Postoupeno Senátu 
13.01.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.01.2016Postoupeno prezidentu republiky 
28.01.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

02.02.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

05.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 47/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

47/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),..

Návrh mění předpis(y)

582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce
40/2009 Sb.Trestní zákoník
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání
289/2005 Sb.Zákon o Vojenském zpravodajství
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
222/1999 Sb.Zákon o zajišťování obrany ČR
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
585/2004 Sb.Branný zákon
262/2006 Sb.Zákoník práce
234/2014 Sb.Zákon o státní službě