Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Předložení návrhu 29.10.2014
Poslední změna 31.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Smyslem novely zákona je na základě zkušeností a poznatků z aplikace tohoto zákona v praxi, zejména z výsledků kontrol zajišťovaných orgány inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce, a kontrol prováděných u držitelů akreditací Ministerstvem práce a sociálních věcí, některá ustanovení upřesnit, další ustanovení upravit s ohledem na potřebu zajišťování vyšší úrovně BOZP na pracovištích a na staveništích, a vytvořit lepší podmínky pro výkon činnosti všech účastníků výstavby.

Novelou dojde k specifikaci kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP.

Historie procesu

Vláda

29.10.2014V připomínkovém řízení 
27.11.2014Ukončení sběru připomínek 
08.04.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

15.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
27.05.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.11.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
20.01.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

21.01.2016Postoupeno Senátu 
03.03.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

08.03.2016Postoupeno prezidentu republiky 
11.03.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

18.03.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

31.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 88/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

88/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochran..

Návrh mění předpis(y)

251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce
309/2006 Sb.Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti