Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Předložení návrhu 07.04.2015
Poslední změna 30.12.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Rozsah změn je tak velký, že si vyžádal zpracování nového nařízení vlády, oproti plánované novele stávajícího nařízení vlády. Kromě transpozice směrnice návrh nařízení vlády zakotvuje vybrané definice (např. „průmyslové odpadní vody“, „městské odpadní vody“), jejichž absence vyvolávala v praxi nejasnosti; zpřesnění náležitostí a podmínek povolení podle § 38 odst. 12 vodního zákona; úprava přílohy č. 7.

Historie procesu

Vláda

07.04.2015V připomínkovém řízení 
28.04.2015Ukončení sběru připomínek 
14.12.2015Projednáno vládou, schválenotext
22.12.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

30.12.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

401/2015 Sb.Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, nál..

Návrh provádí předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon

Návrh ruší předpis(y)

61/2003 Sb.Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, nál..
229/2007 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného ..
23/2011 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného ..