Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání

Předložení návrhu 01.04.2014
Poslední změna 03.06.2016
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto ve 3. čtení
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná novelizace zákona reflektuje nutnost na vytvoření legislativní úpravy prozatím právně neupravené problematiky, a to šíření reklamy zejména v provozovnách a na veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce. Předkladatel novely zákona o regulaci reklamy nemá v úmyslu šíření reklamy v cizím jazyce v žádném případě zakázat, ale pouze stanovit pro šíření cizojazyčné reklamy zákonné podmínky.

Předkládaný návrh novely zákona o regulaci reklamy má své opodstatnění ve skutečnosti, že podnikatelské subjekty v současné době naprosto legálně šíří reklamu zejména v provozovnách a na veřejně přístupných místech pouze v cizím jazyce, protože není v českém právním řádu zakotvena zákonná povinnost použít současně i český jazyk.

Stávající legislativní stav nedovoluje řešit tuto negativní situaci vydáním obecně závazné vyhlášky obce v rámci samostatné působnosti nebo nařízením obce v rámci přenesené působnosti. To znamená, že neumožňuje využít legislativní nástroje na lokální úrovni.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

01.04.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

04.04.2014V připomínkovém řízení 
14.04.2014Ukončení sběru připomínek 
29.04.2014Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

18.06.20141. čtení přerušeno nebo odročeno 
07.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
04.09.2015Jednání výborů a komisí Sněmovny před 2. čtenímnávrhy
07.10.2015Jednání výborů a komisí Sněmovny před 2. čtenímusnesení
03.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.05.2016Jednání výborů a komisí Sněmovny před 3. čtením 
03.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut 

Návrh mění předpis(y)

40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy