Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 320/2014 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

Předložení návrhu 01.04.2015
Poslední změna 10.07.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Účelem navrhované právní úpravy je přesunout požadavky na informační povinnost příjemců potravin živočišného původu z nařízení vlády č. 125/2011 Sb. do vyhlášky č. 320/2014 Sb. Tímto krokem dojde ke sjednocení požadavků pro hlášení zásilek potravin živočišného původu s požadavky pro hlášení zásilek potravin rostlinného původu a doplňků stravy a nastavení jednotných podmínek pro všechny provozovatele potravinářských podniků.

Cílem navržené právní úpravy je při zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele sjednotit hlášení zásilek potravin živočišného původu s hlášením zásilek rostlinného původu a doplňků stravy v jednom společném právním předpise a zároveň reagovat na aktuální možnosti provozovatelů potravinářských podniků a získané zkušenosti s praktickým využitím dosavadních hlášení příjemců živočišných produktů. V souladu s  předpisy Evropské unie může příslušný orgán členského státu nediskriminačními kontrolami kontrolovat soulad krmiv a potravin s právními předpisy týkajícími se krmiv a potravin. V rozsahu nezbytně nutném pro organizaci úředních kontrol mohou členské státy požádat provozovatele potravinářských podniků, kterým bylo zasláno zboží z jiného členského státu, aby příchod tohoto zboží oznámili.

Historie procesu

Vláda

01.04.2015V připomínkovém řízení 
23.04.2015Ukončení sběru připomínek 
01.07.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

10.07.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 172/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

172/2015 Sb.Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Návrh provádí předpis(y)

110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Návrh ruší předpis(y)

320/2014 Sb.Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potrav..