Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a některé další zákony

Předložení návrhu 07.07.2014
Poslední změna 10.11.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Sjednocení strategických přístupů na úrovni ČR a krajů včetně přípravy a aplikace strategických rozvojových dokumentů, vymezení a upřesnění koordinace, přípravy a realizace politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU v podmínkách ČR a vytvoření podmínek pro institucionální zajištění podpory implementace operačních programů obsahujících územní dimenzi rozšířením působnosti Regionálních rad regionů soudržnosti.

Návrh zákona v příslušných částech odpovídá požadavkům stanoveným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.

Historie procesu

Vláda

07.07.2014V připomínkovém řízení 
04.08.2014Ukončení sběru připomínek 
03.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

03.09.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.04.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
08.07.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.09.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

29.09.2015Postoupeno Senátu 
22.10.2015Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

27.10.2015Postoupeno prezidentu republiky 
29.10.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

04.11.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

10.11.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 298/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

298/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších pře..

Návrh mění předpis(y)

129/2000 Sb.Zákon o krajích
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje
262/2006 Sb.Zákoník práce
234/2014 Sb.Zákon o státní službě