Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a další související zákony

Předložení návrhu 02.04.2015
Poslední změna 21.09.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela by tak měla zajistit vyšší míru transparentnosti financování stran a hnutí, a to především v kontextu s jejich finanční a věcnou podporou třetími osobami, a vyšší míru kontroly hospodaření stran a hnutí doplněné o efektivnější systém sankcí.

V rámci těchto cílů by měl být: strukturován přehled příjmů a výdajů stran a hnutí tak, aby dostatečně zobrazovaly skutečný tok peněžních prostředků; stanoven efektivní systém kontroly hospodaření stran a hnutí; zpřísněna pravidla pro výběr auditora; zvýšena dostupnost údajů o hospodaření stran a hnutí pro veřejnost; vytvořen systém sankcí v oblasti hospodaření stran a hnutí, které budou efektivně reagovat na porušení jednotlivých povinností.

Historie procesu

Vláda

02.04.2015V připomínkovém řízení 
17.04.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

21.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.10.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
01.06.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.07.2016Postoupeno Senátu 
24.08.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.08.2016Postoupeno prezidentu republiky 
06.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

13.09.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

21.09.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 302/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

302/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnu..

Návrh mění předpis(y)

2/1969 Sb.Kompetenční zákon
424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
21/1992 Sb.Zákon o bankách
159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů
166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
234/2014 Sb.Zákon o státní službě