Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, a zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Začátek procesu 08.03.2015
Poslední změna 03.10.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Konkrétně se upravuje definice nestandardně poškozených bankovek a mincí; upravují se požadavky na tzv. neanonymní technická zařízení, která přijímají, vyměňují či vyplácejí tuzemské bankovky či mince (zejm. bankomaty, ale i automatické pokladní systémy). Návrh má snížit administrativní náročnost a náklady spojené s nakládáním a výměnou nestandardně poškozených bankovek a mincí.

Dalším důvodem předložení zákona je skutečnost, že devizový zákon (zákon č. 219/1995 Sb.) se v důsledku rapidního úbytku jeho materie vlivem postupné liberalizace stal nadbytečným a s výjimkou jediného jeho ustanovení (nouzový stav v devizovém hospodářství) je možné jej zrušit bez náhrady. Jako vhodný zákon k převzetí problematiky nouzového stavu v devizovém hospodářství byl identifikován zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon).

Historie procesu

Vláda

08.03.2015V připomínkovém řízení 
03.04.2015Ukončení sběru připomínek 
20.08.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

03.09.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
10.02.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
19.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
01.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

16.06.2016Postoupeno Senátu 
14.07.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

06.09.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

12.09.2016Postoupeno prezidentu republiky 
19.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

23.09.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

03.10.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 323/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

323/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se..

Návrh ruší předpis(y)

219/1995 Sb.Devizový zákon
206/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

240/2000 Sb.Krizový zákon
257/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu..
40/2009 Sb.Trestní zákoník
136/2011 Sb.Zákon o oběhu bankovek a mincí
159/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné..
126/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/19..
254/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti le..
285/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
278/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
482/2001 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č..
444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších pře..
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
420/2011 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických os..
362/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
354/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
206/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů