Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony

Předložení návrhu 02.04.2015
Poslední změna 03.10.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhuje se, aby ve volebních zákonech upravujících volby do Parlamentu, tj. Poslanecké sněmovny a Senátu, volbu prezidenta republiky, volby do zastupitelstev krajů a volby do Evropského parlamentu byla pravidla volební kampaně a jejího financování upravena v zásadě jednotně.

Pravidla vedení volební kampaně a jejího financování, s výjimkou již nyní platných ustanovení, se nezavádějí pro volby do zastupitelstev obcí. Dále se zavádí legální definice volební kampaně, která je převážně převzata z definice volební kampaně již obsažené v zákoně o volbě prezidenta republiky. Upravuje se povinnost kandidujících subjektů zřídit nejpozději ke dni zahájení volební kampaně transparentní účet určený pro financování volební kampaně, tzv. volební účet. Vymezuje se, co se rozumí výdaji na volební kampaň. Nově se i pro volby do obou komor Parlamentu, Evropského parlamentu a zastupitelstev krajů upravuje limit výdajů, které mohou kandidující subjekty vynaložit na volební kampaň. Pro volbu prezidenta se zachovává limit obsažený již ve stávající právní úpravě. 

Vedle navrhované právní úpravy pravidel volební kampaně a jejího financování se u voleb do Poslanecké sněmovny a voleb do Evropského parlamentu navyšuje politickým stranám, politickým hnutím a koalicím příspěvek na volební náklady z 15 000 Kč na 19 000 Kč. Navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku.

Historie procesu

Vláda

02.04.2015V připomínkovém řízení 
17.04.2015Ukončení sběru připomínek 
29.07.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

21.08.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.10.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.04.20162. čtení přerušeno nebo odročeno 
01.06.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.07.2016Postoupeno Senátu 
24.08.2016Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

06.09.2016Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

12.09.2016Postoupeno prezidentu republiky 
19.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

23.09.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

03.10.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 322/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

322/2016 Sb.Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony

Návrh mění předpis(y)

62/1956 Sb.Vyhláška ministra financí o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zamě..
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
107/1999 Sb.Zákon o jednacím řádu Senátu
130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
150/2002 Sb.Soudní řád správní
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí