Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Začátek procesu 23.06.2014
Poslední změna 14.10.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona obsahuje změnu v pojetí a vymezení dálnic a silnic a jejich kategorizaci a navazující úpravu nejvyšších dovolených rychlostí, upravuje problematiku ochrany veřejně přístupných účelových komunikací, nakládání s odtaženými motorovými vozidly, resp. jejich vraky, přesun působnosti silničního správního úřadu na obce vyššího typu, změny v právní úpravě zpoplatnění užívání pozemních komunikací. Návrh zákona dále obsahuje opatření pro usnadnění výstavby dopravní infrastruktury, úpravu stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, úpravu kontrolního vážení a další dílčí změny.

Součástí novely je rovněž dílčí novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, která navazuje na změny provedené v zákoně o pozemních komunikacích v oblasti kategorizace dálnic a silnic.

Historie procesu

Vláda

23.06.2014V připomínkovém řízení 
22.07.2014Ukončení sběru připomínek 
12.11.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

17.12.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
23.01.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
08.04.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.04.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

22.05.2015Postoupeno Senátu 
17.06.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

15.09.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

16.09.2015Postoupeno prezidentu republiky 
25.09.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

07.10.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

14.10.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 268/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

268/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ..

Návrh mění předpis(y)

100/2001 Sb.Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
347/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ..
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích