Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

Začátek procesu 01.04.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Změny převážně legislativně technického charakteru jsou provedeny v trestním řádu, v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, v zákoně o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a zákoně o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. S ohledem na ustanovení návrhu zákona o státním zastupitelství, kterým se nově zakládá pracovní vztah státního zástupce namísto dosavadního pracovního poměru, se provádí příslušné úpravy též v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákoně o pojistném na sociální zabezpečení, zákoně o důchodovém pojištění, zákoně o veřejném zdravotním pojištění, zákoně o nemocenském pojištění, zákoně o zaměstnanosti,  zákoně o úrazovém pojištění a v rozpočtových pravidlech.

Historie procesu

Vláda

01.04.2015V připomínkovém řízení 
30.04.2015Ukončení sběru připomínek 
07.04.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

21.04.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění
141/1961 Sb.Trestní řád
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
7/2002 Sb.Zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
266/2006 Sb.Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních