Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek se zvláštní částí úřednické zkoušky

Předložení návrhu 07.04.2015
Poslední změna 16.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souladu s § 35 odst. 1 zákona o státní službě je státní zaměstnanec povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní. Za rovnocennou obecné části úřednické zkoušky zákon o státní službě považuje obecnou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku. Navrhovanou právní úpravou se stanoví za rovnocennou se zvláštní částí úřednické zkoušky pro daný obor státní služby zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníka územního samosprávného celku k výkonu konkrétní správní činnosti a další zkoušky vykonané podle jiného zákona. Přijetím navrhované právní úpravy se tak vymezí komplexní podmínky uznávání rovnocennosti zkoušek s úřednickou zkouškou.

Historie procesu

Vláda

07.04.2015V připomínkovém řízení 
21.04.2015Ukončení sběru připomínek 
08.06.2015Projednáno vládou, schválenotext
15.06.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

16.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 136/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

136/2015 Sb.Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zk..

Návrh provádí předpis(y)

234/2014 Sb.Zákon o státní službě