Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

Předložení návrhu 01.04.2015
Poslední změna 15.07.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předloženého návrhu je v zájmu přehlednosti právní úpravy upravit v souladu se zmocněním podle zákona o potravinách informační povinnosti pouze jedním prováděcím právním předpisem, který stanoví druhy potravin rostlinného i živočišného původu, na které se informační povinnost vztahuje, a zajistit, aby se tento prováděcí předpis vztahoval rovněž na rozsah informační povinnosti, kterou má provozovatel potravinářského podniku poskytujícího stravovací služby vůči orgánům veterinárního dozoru.   

K zajištění uvedeného cíle se navrhuje zrušit nařízení vlády č. 125/2011 Sb. a upravit vyhlášku č. 320/2014 Sb. Navrhované řešení při zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele sjednotí předávání informací od výše uvedených provozovatelů potravinářských podniků.

Historie procesu

Vláda

01.04.2015V připomínkovém řízení 
23.04.2015Ukončení sběru připomínek 
15.06.2015Projednáno vládou, schválenotext
03.07.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

15.07.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 174/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

174/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinnost..

Návrh ruší předpis(y)

125/2011 Sb.Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
212/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností p..