Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Začátek procesu 13.10.2014
Poslední změna 05.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Obecnými cíli zákona jsou jednak zefektivnění fungování některých zákonných institutů odstraněním mezer současné právní úpravy (cyklistická doprava, dopravně psychologické vyšetření, kauce, dílčí úpravy v oblasti provozu na pozemních komunikacích, jeho kontroly a řízení), dále zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích zavedením některých nových, v zákoně dosud neobsažených pravidel a institutů (provoz samohybných osobních vozítek, zadržení osvědčení o registraci vozidla, viditelnost chodců), odstranění některých nadbytečných zatěžujících administrativních nebo procedurálních pravidel (profesní způsobilost řidiče) a konečně i odstranění dílčích rozporů s právem Evropské unie.

Historie procesu

Vláda

13.10.2014V připomínkovém řízení 
11.11.2014Ukončení sběru připomínek 
30.03.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

21.04.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.07.2015Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
09.10.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.12.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

11.12.2015Postoupeno Senátu 
13.01.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.01.2016Postoupeno prezidentu republiky 
28.01.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

02.02.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

05.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 48/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

48/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některý..

Návrh mění předpis(y)

247/2000 Sb.Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích