Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Předložení návrhu 31.03.2015
Poslední změna 10.07.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novelou vyhlášky bude zadavatelům poskytnuta možnost za jasně stanovených pravidel změnit profil zadavatele. Přijatou změnou nedojde ke snížení transparentnosti, neboť zadavatel bude povinen uveřejnit na svém novém profilu zadavatele hypertextový odkaz na původní profil zadavatele. Pro zajištění transparentnosti je zadavatel rovněž povinen uveřejnit ve Věstníku veřejných zakázek informaci, který profil zadavatele je aktivní, to znamená, že obsahuje aktuální informace o probíhajících veřejných zakázkách.

Dalším důvodem úpravy vyhlášky je umožnit zadavatelům, kteří se rozhodnou využívat Národní elektronický nástroj (NEN), vedle svého stávajícího profilu zadavatele využívat také NEN jako další profil zadavatele. V případě používání NEN bude zadavatelům umožněna stejná výjimka pro používání více platných profilů, jaká již platí dle současné právní úpravy pro elektronická tržiště veřejné správy.

Historie procesu

Vláda

31.03.2015V připomínkovém řízení 
22.04.2015Ukončení sběru připomínek 
25.06.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

10.07.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 171/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

171/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřej..

Návrh mění předpis(y)

133/2012 Sb.Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zad..