Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb, o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

Předložení návrhu 27.03.2015
Poslední změna 27.07.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předložený návrh je transpozicí přílohy směrnice Komise 2014/88/EU ze dne 9. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní ukazatele a společné metody pro stanovení výše škod při nehodách. 

Stávající právní úprava v příloze č. 4 vyhlášky č. 376/2006 Sb. neodpovídá obsahu přílohy směrnice 2014/88/EU, proto je z hlediska jednotnosti vykazovaných statistických údajů o nehodovosti na dráhách evropského železničního systému nezbytné upravit znění přílohy č. 4 vyhlášky č. 376/2006 Sb. Při nepřijetí navrhované právní úpravy nesplní Česká republika závazky vyplývající z jejího členství v Evropské unii ve vztahu k převzetí této směrnice do vnitrostátního práva a nedosáhne se jednotnosti v rámci evropského vykazování statistických údajů o mimořádných událostech v evropském železničním systému.

Historie procesu

Vláda

27.03.2015V připomínkovém řízení 
20.04.2015Ukončení sběru připomínek 
16.07.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

27.07.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 183/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

183/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní ..

Návrh mění předpis(y)

376/2006 Sb.Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných..