Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Začátek procesu 24.03.2015
Poslední změna 11.09.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky byl připraven jako prováděcí právní předpis k zákonu o prevenci závažných havárií k provedení těch ustanovení, která pojednávají o kontrole plnění povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Navrhovaná vyhláška obsahuje podrobnou právní úpravu v oblasti zpracování ročního plánu kontrol a dalších otázek souvisejících s přípravou provádění kontrol v objektech spadajících do působnosti zákona o prevence závažných havárií a dále stanoví náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole.

Navrhovaná vyhláška nepřekračuje uvedená zákonná zmocnění k jejímu vydání a předmět její úpravy se tak omezuje na popsání podrobností ohledně kontrol prováděných na úseku prevence závažných havárií. Dochází tím rovněž, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona o prevenci závažných havárií o kontrole, k naplnění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012.

Historie procesu

Vláda

24.03.2015V připomínkovém řízení 
15.04.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
24.08.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

11.09.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 229/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

229/2015 Sb.Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsled..

Návrh provádí předpis(y)

224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií