Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

Předložení návrhu 24.03.2015
Poslední změna 11.09.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška dále stanovuje náležitosti posudku návrhu bezpečnostní dokumentace coby odborného podkladu pro jeho schválení krajským úřadem a vymezuje okruh dokumentů, které je zpracovatel posudku pro účely posouzení návrhu bezpečnostní dokumentace oprávněn po provozovateli objektu požadovat.

V rozsahu stanovení náležitostí bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a vnitřního havarijního plánu je příslušnými ustanoveními této vyhlášky ve spojení se zákonem o prevenci závažných havárií zajišťováno provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012, a to zejména pokud jde o přílohy této směrnice č. II, III a IV.

Historie procesu

Vláda

24.03.2015V připomínkovém řízení 
15.04.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
24.08.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

11.09.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 227/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

227/2015 Sb.Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli pos..

Návrh provádí předpis(y)

224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií