Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslankyně Olgy Havlové na vydání zákona o státním zastupitelství

Předložení návrhu 20.03.2015
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem zákona je mimo jiné nalezení kompromisu mezi rozpornými názory různých zájmových skupin, jež se projevují ve veřejné diskusi k této záležitosti, dále upozornění na nutnost řešení některých otázek, profesionály obvykle přehlížených, a v každém případě prosazení takové zákonné úpravy, která povede ke zvýšení efektivity řízení státního zastupitelství za souběžného zvýraznění odpovědnosti státních zástupců za důsledky jejich selhání (ochrana občanů před zneužíváním moci).

Cílem návrhu zákona je nahradit dosavadní právní úpravu státního zastupitelství novou zákonnou úpravou, která povede ke zvýšení efektivity řízení státního zastupitelství za souběžného zvýšení odpovědnosti státních zástupců.

V zájmu zajištění nezávislosti státních zástupců na politických vlivech je považován sluţební poměr státního zástupce za neslučitelný s členstvím v politické straně nebo hnutí. Smyslem předložení tohoto návrhu zákona je mimo jiné podpora záměru, že se má zrušit vrchní státní zastupitelství, tedy přejít na třístupňovou soustavu státního zastupitelství. Dále by návrh měl změnit kompetenci ministra spravedlnosti vůči státnímu zastupitelství. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

20.03.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění

Vláda

25.03.2015V připomínkovém řízení 
07.04.2015Ukončení sběru připomínek 
22.04.2015Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh ruší předpis(y)

283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství
23/1994 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některý..
261/1994 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
265/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č..
218/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 S..
311/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 S..
183/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 S..
88/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení p..
252/2007 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh..
7/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh..
462/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh..
4/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státníh..

Návrh mění předpis(y)

161/1999 Sb.Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko
14/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,..
151/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
310/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých z..
192/2003 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a ..
630/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,..
381/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů,..
413/2005 Sb.Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostn..
79/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další souvi..
342/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
121/2008 Sb.Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
129/2008 Sb.Zákon o výkonu zabezpečovací detence
314/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a ..
7/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dal..
218/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
286/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řá..
303/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a něk..
459/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..
105/2013 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve ..
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních