Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další překážky ve službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

Předložení návrhu 25.03.2015
Poslední změna 16.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví další překážky ve službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat, byl připraven na základě zmocnění v ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

V problematice překážek ve službě na straně státního zaměstnance odkazuje zákon o státní službě v ustanovení § 104 na užití příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a to konkrétně na § 191, 199 až 204 a 206 zákoníku práce, a dále na nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Zákon o státní službě dále umožňuje vládě stanovit další překážky ve službě, nad rámec těch překážek, jež jsou již v současnosti právně regulovány.

Nově navrhovaná právní úprava doplňuje některé další překážky v práci na straně státního zaměstnance, které se jeví jako vhodné a souladné se současnými společenskými trendy. Jedná se zejména o umožnění čerpání služebního volna otci dítěte v období šestinedělí po jeho narození, možnost čerpání služebního volna pro umožnění účasti státního zaměstnance na zásadních životních událostech dítěte či vnuka, případně vyřízení některých důležitých osobních záležitostí, jež státní zaměstnanec z různých důvodů nemůže zabezpečit mimo dobu výkonu služby (může se jednat například o různá jednání na úřadech, případně o jiné osobní záležitosti, k jejichž vyřízení by státní zaměstnanec musel čerpat dovolenou).

Historie procesu

Vláda

25.03.2015V připomínkovém řízení 
09.04.2015Ukončení sběru připomínek 
08.06.2015Projednáno vládou, schválenotext
15.06.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

16.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 135/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

135/2015 Sb.Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

Návrh provádí předpis(y)

234/2014 Sb.Zákon o státní službě