Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Předložení návrhu 17.03.2015
Poslední změna 04.03.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Základní principy navrhované právní úpravy spočívají ve vymezení požadavků na maso, masné výrobky, ryby, produkty akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich. Navrhuje se stanovení:

  • definice a zařazení potravinářských výrobků upravených navrhovanou vyhláškou,
  • požadavků na označování obalů a uvádění informací pro spotřebitele,
  • členění výrobků na druhy, skupiny a podskupiny,
  • požadavků na jakost pro jednotlivé výrobky,
  • podmínek pro uvádění na trh – teplotních režimů,
  • čistého množství potraviny včetně přípustné záporné hmotnostní odchylky.

Historie procesu

Vláda

17.03.2015V připomínkovém řízení 
08.04.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
17.02.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

04.03.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 69/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

69/2016 Sb.Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vej..

Návrh provádí předpis(y)

110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Návrh ruší předpis(y)

326/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110..
264/2003 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a ..
169/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a..
159/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 p..