Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postup při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení

Předložení návrhu 19.03.2015
Poslední změna 23.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zmocnění k vydání tohoto právního předpisu je upraveno v § 70, 70a odst. 2, 73 odst. 1, 77 odst. 4 a 89 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

Nezbytnost vydání vyhlášky vyplývá zejména z nutnosti upravit způsob a výši poskytování kvalifikačního příspěvku a náhrad při přeložení a při povolání do služebního poměru, protože tyto instituty upravila poprvé novela zákona č. 221/1999 Sb., tj. zákon č. 332/2014 Sb., která nabude účinnosti dnem 1. července 2015. Uvedená problematika je doposud zčásti upravena vyhláškou č. 267/1999 Sb., která je plně dostačující v oblasti cestovních náhrad při služební cestě. Novela zákona o vojácích z povolání však dále zvyšuje částky náborového příspěvku, rozsáhlým způsobem upravuje poskytování náhrad při přeložení a při přijetí do služebního poměru a nově zavádí institut kvalifikačního příspěvku. S ohledem na tyto rozsáhlé změny, které je nezbytné promítnout do prováděcího předpisu, bylo přistoupeno ke zpracování nového právního předpisu.

Cílem návrhu vyhlášky je stanovit výši kvalifikačního příspěvku; dále je cílem návrhu vyhlášky upravit výši náborového příspěvku, výši sazeb stravného, výši cestovních náhrad a postup při jejich přiznávání, jakož i náhrad při povolání vojáka do služebního poměru a při přeložení vojáka.

Historie procesu

Vláda

19.03.2015V připomínkovém řízení 
10.04.2015Ukončení sběru připomínek 
16.06.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

23.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 146/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

146/2015 Sb.Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při př..

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání

Návrh ruší předpis(y)

267/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhován..
44/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se..
457/2002 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, přís..
445/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náboro..
203/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náboro..
75/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování d..
413/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náboro..