Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

Předložení návrhu 19.03.2015
Poslední změna 04.08.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích byl zpracován na základě zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 17 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Navrhovanou vyhláškou je třeba upravit služební hodnocení tak, aby odpovídalo novému platovému systému vojáků z povolání upravenému zákonem č. 332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, a další související zákony. Na služební hodnocení vojáka bude kladen větší důraz, protože v závislosti na závěrech služebního hodnocení bude vojákovi v návaznosti na § 68a zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb., přiznáván výkonnostní příplatek.

Vyšší míry objektivity bude dosaženo posuzováním nových hledisek hodnocení na základě stanovených kritérií, kterým je přiřazeno určité bodové ohodnocení, a zapojením více nadřízených do procesu hodnocení. Výsledek služebního hodnocení pak bude mít vliv nejen na úpravu služebního platu, ale např. také na výběr pro jmenování do vyšší vojenské hodnosti, prodloužení rozhodné doby nebo doby trvání služebního poměru, vyslání ke studiu apod.

Historie procesu

Vláda

19.03.2015V připomínkovém řízení 
10.04.2015Ukončení sběru připomínek 
28.07.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

04.08.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 189/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

189/2015 Sb.Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání

Návrh ruší předpis(y)

419/2009 Sb.Zákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
414/2009 Sb.Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků