Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Předložení návrhu 18.03.2015
Poslední změna 30.09.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zařazuje 16 návykových látek do přílohy č. 4 k nařízení vlády. Využití těchto látek tak bude možné pouze k omezeným výzkumným, vědeckým a velmi omezeným terapeutickým účelům. Toto opatření se jeví jako logické a systémové nejen z pohledu legálního zacházení s těmito látkami, ale též z pohledu trestního práva.

Všechny zařazované látky jsou chemické speciality, které nemají průmyslové ani terapeutické využití. V současné chvíli je známé pouze jejich zneužití jako nelegálních drog. U většiny výše uvedených látek nacházíme strukturní podobnost s psychotropními látkami uvedenými v příloze č. 4 k nařízení vlády. Jedná se tak o analogy těchto látek.

Historie procesu

Vláda

18.03.2015V připomínkovém řízení 
09.04.2015Ukončení sběru připomínek 
14.09.2015Projednáno vládou, schválenotext
23.09.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

30.09.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 243/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

243/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Návrh mění předpis(y)

463/2013 Sb.Nařízení vlády o seznamech návykových látek