Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

Předložení návrhu 17.12.2014
Poslední změna 27.03.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákonem č. 357/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, dochází s účinností k 1. 4. 2015 ke změně ustanovení § 59, který zakotvuje rozhodovací kompetence krajských úřadů v rámci přenesené působnosti jakožto orgánů státní správy myslivosti. Tato změna spočívá v zakotvení rozhodování krajských úřadů o poskytování finančních příspěvků podle § 62 odst. 1 zákona o myslivosti; současně je doplněno ustanovení o provádění kontroly dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků podle § 62 odst. 1 zákona o myslivosti.

Vzhledem k tomu, že podrobnosti týkající se administrace příspěvků jsou v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o myslivosti a s ustanovením § 46 odst. 9 zákona o lesích stanoveny nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, je třeba změny provedené v zákoně promítnout do tohoto prováděcího právního předpisu.

Zároveň je nezbytné modifikovat stávající právní úpravu tak, aby finanční podpora byla cílena na aktuálně definované potřeby lesnického sektoru, jako jsou vyšší využití šetrných technologií při hospodaření v lese, snižování vysokých stavů jedinců prasete divokého nebo důraznější podpora ochrany ohrožených druhů zvěře. Současně je třeba reflektovat poznatky z aplikační praxe.

Historie procesu

Vláda

17.12.2014V připomínkovém řízení 
13.01.2015Ukončení sběru připomínek 
16.03.2015Projednáno vládou, schválenotext
24.03.2015Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

27.03.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 51/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

51/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskyto..

Návrh mění předpis(y)

30/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesí..