Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie, a výše stabilizačního příspěvku

Předložení návrhu 24.10.2014
Poslední změna 15.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády byl vypracován jako prováděcí právní předpis na základě zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 70b odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Důvodem pro vypracování tohoto nařízení vlády je stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie. Dále je nutné posílit zájem vojáků na setrvání ve služebním poměru. K vyrovnání konkurenčního prostředí je zákonem založen institut stabilizačního příspěvku. Základní výše stabilizačního příspěvku bude, při splnění zákonem stanovených podmínek, poskytována všem vojákům z povolání. Vojákům, kterým byl poskytnut speciální výcvik většího rozsahu, a jejichž hodnota následně zásadně vzrostla, bude možno poskytovat stabilizační příspěvek až do čtyřnásobku základní částky. S ohledem na rozpočtové možnosti se však této maximální výše navrhuje nevyužít.

Historie procesu

Vláda

24.10.2014V připomínkovém řízení 
18.11.2014Ukončení sběru připomínek 
16.03.2015Projednáno vládou, schváleno 
07.04.2015Signováno před vyhlášenímtext

Sbírka zákonů

15.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 68/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

68/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozb..

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání