Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Předložení návrhu 08.12.2014
Poslední změna 27.03.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný návrh nařízení vlády zajistí implementaci reformované Společné zemědělské politiky v období 2014 - 2020 na národní úrovni, a tím zajistí čerpání prostředků Evropské unie určených pro přímou podporu zemědělského sektoru.

Reformovaná Společná zemědělská politika obsahuje řadu nových prvků, které dosud nebyly v oblasti přímých plateb aplikovány. Nově se zavádí pojem aktivní zemědělec podle čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, jako základní podmínka pro poskytování přímých plateb. Protože v pravomoci členských států je stanovení minimální částky pro posuzování skutečnosti, zda se jedná o aktivního zemědělce, návrh nařízení vlády tuto částku uvádí. Dále doplňuje postupy k prokázání podmínky aktivního zemědělce, zejména pro určité případy stanovuje povinnost doložit k žádosti výši celkových příjmů a příjmů ze zemědělské činnosti. Se zaměřením reformované zemědělské politiky na ty, co zemědělství provozují jako aktivní činnost, souvisí další nově zaváděná podmínka, a to povinnost žadatele o přímé platby být evidován v evidenci zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství. Podmínka navazuje na základní definici příjemce přímých plateb uvedenou v čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. 

Historie procesu

Vláda

08.12.2014V připomínkovém řízení 
02.01.2015Ukončení sběru připomínek 
16.03.2015Projednáno vládou, schválenotext
24.03.2015Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

27.03.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 50/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
256/2000 Sb.Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu

Návrh mění předpis(y)

47/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy ..
112/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podp..
60/2012 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
309/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor