Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

Začátek procesu 12.03.2015
Poslední změna 26.05.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V současné době je seznam znaleckých oborů a odvětví stanoven pouze prostřednictvím seznamu na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti a prostřednictvím směrnice Zároveň není momentálně naplněno zmocňovací ustanovení § 26 zákona o znalcích a tlumočnících v té části, která Ministerstvu spravedlnosti ukládá stanovit vyhláškou seznam oborů, odvětví a popřípadě i jednotlivých kvalifikačních předpokladů. Na tento nepříznivý stav je nutno reagovat a vyhlášku Ministerstva spravedlnosti vydat tak, aby byla tato oblast upravena závazným právním předpisem, jak předpokládá i předmětný zákon.

V návaznosti na úkol svěřený Ministerstvu spravedlnosti Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na zbývající část roku 2014 a v souladu se zmocňovacím ustanovením § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, předkládá Ministerstvo spravedlnosti návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.

Historie procesu

Vláda

12.03.2015V připomínkovém řízení 
19.03.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
19.05.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

26.05.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 123/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

123/2015 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

Návrh provádí předpis(y)

36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících