Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Předložení návrhu 11.03.2015
Poslední změna 19.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Česká republika zatím Úmluvu o práci na moři neratifikovala, ale byly započaty přípravné práce, jejichž první fázi byla identifikace případných nesouladů mezi zněním Úmluvy o práci na moři a právním řádem České republiky. Cílem těchto prací bylo zjistit a následně odstranit překážky k ratifikaci Úmluvy o práci na moři. V návaznosti na tyto přípravné práce připravilo Ministerstvo dopravy, ve spolupráci s dalšími příslušnými ministerstvy, návrh novely zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

Cílem navrhované vyhlášky je provést vymezená zmocnění zákona o námořní plavbě, která se vztahují k některým podmínkám pro práci na moři (požadavky na obytné prostory na lodi, zdravotní péče o členy posádky lodě, evidence pracovní doby).

Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu podle § 12n odst. 7 a podle § 66 odst. 2 zákona o námořní plavbě jsou zcela nová a navazují na nová ustanovení Úmluvy o práci na moři. Zmocnění podle § 63e odst. 3 a podle § 67 již byla v zákoně o námořní plavbě před novelou, ale jejich obsah je nutné aktualizovat. Berouc v úvahu změny v mezinárodněprávních předpisech a v zákoně o námořní plavbě, je nutné provést změny taktéž v prováděcích právních předpisech.

Historie procesu

Vláda

11.03.2015V připomínkovém řízení 
01.04.2015Ukončení sběru připomínek 
08.06.2015Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

19.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 142/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

142/2015 Sb.Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Návrh provádí předpis(y)

61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě