Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Předložení návrhu 15.10.2014
Poslední změna 02.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády se předkládá na základě § 6 odst. 7 návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

S přihlédnutím k těmto změnám je nezbytné vydání nového nařízení vlády, kterým se stanoví seznam činností vojáků, stanovených pro jednotlivé hodnosti v závislosti
na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, jenž nahradí nařízení vlády č. 203/2010 Sb., o seznamu činnosti vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti formou nařízení vlády.

Návrhem nařízení vlády je odlišně stanovena struktura seznamu činností vojáků z povolání a současně je seznam nově zpracován v závislosti na složitosti katalogizovaných činností a jejich odpovědnosti a namáhavosti. Jednotlivé služební činnosti jsou navrhovány pro zařazení do hodnosti nejen v závislosti na požadovaném vzdělání, ale současně musí vyjadřovat i nezbytnou odbornou praxi vojáka z povolání na předchozích služebních místech, tedy časové hledisko délky služebního poměru vojáka z povolání a jeho kariérní postup v organizační struktuře včetně ohodnocení namáhavosti velení a řízení určitého organizačního prvku.

Historie procesu

Vláda

15.10.2014V připomínkovém řízení 
06.11.2014Ukončení sběru připomínek 
09.03.2015Projednáno vládou, schválenotext
24.03.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

02.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 60/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

60/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání

Návrh ruší předpis(y)

203/2010 Sb.Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a voj..