Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o platových poměrech vojáků z povolání

Předložení návrhu 15.10.2014
Poslední změna 02.04.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo obrany
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh nařízení vlády, o platových poměrech vojáků z povolání, byl vypracován jako prováděcí právní předpis na základě zmocňovacího ustanovení uvedeného v § 68 odst. 2 a 4 a v § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Důvodem pro vypracování tohoto nařízení vlády je stanovení výše služebních tarifů pro vojáky z povolání a stanovení druhů služebních činností v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života nebo zdraví, podmínky pro poskytování zvláštního příplatku a výši příplatku v jednotlivých druzích výkonu služby.

Dále se definují služební činnosti, při kterých je vysoce pravděpodobné riziko ohrožení života nebo zdraví, popř. je s nimi spojena neuropsychická zátěž. Tyto činnosti jsou podle míry rizika rozděleny do skupin, ke každé skupině se stanovuje rozpětí zvláštního příplatku v Kč měsíčně. Konkrétní výše příplatku z příslušné rizikové skupiny bude stanovena vnitřním platovým předpisem v závislosti na míře rizika a jeho době a intenzitě působení. Služební orgán oprávněný rozhodnout o složkách služebního platu a o jejich výši tak bude při svém rozhodnutí o stanovení výše konkrétního příplatku vázán vnitřním předpisem, čímž se eliminuje rozdílná výše příplatku u dvou či více vojáků z povolání při výkonu obdobných rizikových činností.

Historie procesu

Vláda

15.10.2014V připomínkovém řízení 
06.11.2014Ukončení sběru připomínek 
09.03.2015Projednáno vládou, schválenotext
24.03.2015Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

02.04.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 59/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

59/2015 Sb.Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Návrh provádí předpis(y)

221/1999 Sb.Zákon o vojácích z povolání