Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)

Předložení návrhu 21.03.2014
Poslední změna 16.06.2015
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním principem, který sleduje navrhovaná úprava, je tak do jisté míry srovnat postavení účastníka řízení nezastoupeného zástupcem dle § 137 odst. 2 o.s.ř. s účastníkem takto zastoupeným. Proto nově ani účastník řízení nezastoupený zástupcem dle § 137 odst. 2 o.s.ř. nebude muset vždy prokazovat hotové výdaje za účelem přiznání náhrady takových nákladů, neboť bude stanovena paušální částka, která mu bude nahrazena, když výši skutečně vynaložených nákladů nedoloží.

Dále návrh zákona upravuje problematikou postižení majetkových hodnot manžela povinného. Navrhovaná právní úprava postihu společného jmění manželů je potřebná z důvodu nutnosti uvedení procesněprávní úpravy obsažené v občanském soudním řádu do souladu s úpravou hmotněprávní. 

Historie procesu

Vláda

21.03.2014V připomínkovém řízení 
18.04.2014Ukončení sběru připomínek 
22.09.2014Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

27.10.2014Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
07.11.2014Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
10.03.2015Proběhlo 2. čtenínávrhy
01.04.2015Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

21.04.2015Postoupeno Senátu 
13.05.2015Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

27.05.2015Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

27.05.2015Postoupeno prezidentu republiky 
04.06.2015Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

11.06.2015Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

16.06.2015Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 139/2015 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

139/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon..

Návrh mění předpis(y)

99/1963 Sb.Občanský soudní řád
120/2001 Sb.Exekuční řád
256/2013 Sb.Katastrální zákon